Rok 2020
Załączone pliki:

Bilans 2020r.
(bilans_jednostki_budzetowej.pdf - 680.975 KB) Data publikacji: 2021-05-10 21:11:32 Redaktor: Przemysław Rasała
Rachunek zysków i strat 2020r.
(rachunek_zyskow_i_strat.pdf - 486.479 KB) Data publikacji: 2021-05-10 21:12:27 Redaktor: Przemysław Rasała
Zestawienie zmian w funduszu 2020r.
(zestawienie_zmian.pdf - 344.518 KB) Data publikacji: 2021-05-10 21:12:46 Redaktor: Przemysław Rasała
Informacja dodatkowa 2020r.
(informacja_dodatkowa.pdf - 2273.477 KB) Data publikacji: 2021-05-12 13:51:25 Redaktor: Przemysław Rasała

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 74 63