Archiwalna wersja strony: Struktura

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie - Struktura
Data archiwizowania: 2021-08-11 12:24:51
Struktura

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
lek. wet. Grzegorz Sychowski
tel: 668 319 206
e-mail: g.sychowski@wiw.kielce.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kostecka
tel: 41 357 74 63 wew. 26
tel: 668 319 211
e-mail: ksiegowa-pinczow@wiw.kielce.pl

SEKRETARIAT
mgr Karolina Zaręba
tel: 41 357 74 63
fax: 41 357 74 63
e-mail: pinczow.piw@wetgiw.gov.pl

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt tel: 41 357 74 63 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności oraz rolniczy handel detaliczny
lek. wet. Rafał Smędzik
tel. 41 357 74 63 wew. 22
tel: 691 676 446
e-mail: rafal.smedzik@wiw.kielce.pl

Zespół ds. pasz i utylizacji
mgr inż. Paulina Kowalska
tel: 41 357 74 63 wew. 22
e-mail: p.kowalska@wiw.kielce.pl

Zespół ds. finansowo księgowych i administracji
mgr Joanna Chmielewska
tel. 41 357 74 63 wew. 26
e-mail:
joanna.chmielewska@wiw.kelce.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
mgr Justyna Pilśniak

Pracownik gospodarczy
Mariusz BębenekPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 74 63