Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w PIW w Pińczowie

2018-02-28 13:15:39 Aktualności

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie za rok 2017. więcej»

Zakończenie procedury naboru na stanowisko Inspektora weterynaryjnego

2017-09-11 16:56:34 Aktualności

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora weterynaryjnego do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt została wybrana lek. wet. Agnieszka Kozłowska. więcej»

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór

2017-04-22 11:38:03 Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na Stanowisko Pracy Inspektor Weterynaryjny d/s Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt i Ochrony Zdrowia Zwierząt. więcej»

Oświadczenie o Stanie Kontroli Zarządczej

2017-03-06 16:10:04 Aktualności

Oświadczenie o Stanie Kontroli Zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie za rok 2016 więcej»

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - informacja dla hodowców

2016-12-23 09:50:25 Aktualności

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich, jak i drobiu. więcej»

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - informacja dla myśliwych

2016-12-23 09:44:52 Aktualności

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych, dotyczących postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysice wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków dzikich w Polsce. więcej»

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynnosci zleconych na rok 2017

2016-12-16 09:49:42 Aktualności

. więcej»

Oświadczenie kontroli zarządczej 2015

2016-02-15 09:27:33 Aktualności

Oświadczenie kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie za rok 2015. więcej»

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PIŃCZOWIE

2015-11-12 16:26:32 Aktualności

Działając zgodnie z Instrukcją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 15.12.2011 r. dotyczącą zasad wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz w Pińczowie ustala zakres czynności urzędowych przewidzianych do wykonania przez lekarzy weterynarii. więcej»

Zapytanie ofertowe na samochód osobowy

2015-10-30 09:59:27 Aktualności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie, ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów zaprasza do złożenia oferty na: Samochód osobowy, segment auta: mikrovan. więcej»