Ogłoszenie o naborze

2013-10-08 15:37:23 Ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie poszukuje kandydata na stanowisko Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt. Zwalczanie Chorób Zakaźnych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów

Miejsce wykonywania pracy: Pińczów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


Niezbędne
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

Doświadczenie zawodowe/staż pracy: mile widziane doświadczenie zawodowe

Pozostałe wymagania niezbędne:


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów: 30.11.2013 r.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Łąkowa 28
28-400 Pińczów


Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357 74 63

Zobacz również: