Zakończenie procedury naboru na stanowisko radcy prawnego

2013-12-19 20:50:14 Ogłoszenia

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIŃCZOWIE informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko radcy prawnego został wybrany Pan Damian Grzegorczyk zam. w Krakowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Do naboru wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne.

Pan Damian Grzegorczyk wykazał się doskonałą znajomością zadań na danym stanowisku, posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i spełnia wszystkie wymogi formalne. 

 

Zobacz również: