Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

2020-03-23 12:51:06 Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy Inspektor Weterynaryjny d/s zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt.


Pińczów, dnia 17 marca 2020r.

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PIŃCZOWIE


Nasz znak: PIW.110.3.2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy

Inspektor Weterynaryjny d/s zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt

etat - 1, liczba stanowisk -1

Miejsce wykonywania pracy: Pińczów

Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu pińczowskiego. Siedziba inspektoratu mieści się na piętrze, brak windy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Praca administracyjno – biurowa: przy komputerze powyżej 4 godzin oraz z innymi urządzeniami biurowymi i specjalistycznymi, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Praca w terenie – dojazdy samochodami służbowymi, wyjazdy służbowe.

Kontakt ze zwierzętami.

ZAKRES ZADAŃ:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

WYMAGANIA DODATKOWE:

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 15.04.2020 r. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowane/i kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia, zgody, kopie, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357 74 63.

Załącznik 01b - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (rodo.docx)

Zobacz również: