Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

2020-09-08 13:27:22 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie Ogłasza Nabór na wolne miejsca do nadzoru w rzeźni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PIŃCZOWIE

Nasz znak: PIW.110.5.2020

Ogłoszenie o wolnych miejscach do nadzoru w rzeźni

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

w Pińczowie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie poszukuje lekarza weterynarii niebędącego pracownikiem Inspekcji, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do:

- sprawowania nadzoru nad ubojem trzody chlewnej, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

- badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Wymagania stawiane osobom wyznaczonym do wykonywania czynności o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej  (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 112 poz. 744) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004r. Nr 89 poz. 860 z późn. zm.). Lekarz weterynarii powinien posiadać również potwierdzenie odbytego szkolenia w Pracowni Badania Mięsa na Obecność Włośni, z zakresu pracy w systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 – "ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych powyżej należy składać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów w terminie do 25.09.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat wyznaczenia można uzyskać w sekretariacie PIW Pińczów ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów w godzinach pracy urzędu t.j. od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30 lub  pod. Nr telefonu: 41 357 74 63.

Zobacz również: