StrukturaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-15 13:16:59


 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii dr n. wet. Katarzyna Czech – pełni funkcję koordynatora ds. zwalczania ch. Aujeszkiego i materiału biologicznego

 2. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt – kierownik zespołu lek. wet. Jan Grzyb
  a) Starszy inspektor ds. ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych – lek. wet. Kazimierz Rychlik
  b) Starszy inspektor ds. cross - compliance – wzajemnej zgodności – lek. wet. Jan Grzyb

 3. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych – kierownik zespołu lek. wet. Grzegorz Sychowski
  a) Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności – lek. wet. Grzegorz Sychowski
  b) Starszy specjalista ds. pasz i utylizacji – mgr inż. Paulina Kowalska

 4. Zespół ds. finansowo księgowych i administracji – kierownik zespołu Hanka Karbowniczek Wites
  a) Główny księgowy – Hanka Karbowniczek Wites
  b) Starszy specjalista do spraw finansowo księgowych – mgr Marta Wójcik
  c) Starszy specjalista ds. pracowniczych – mgr Katarzyna Koprowska

 5. Samodzielne stanowisko robotnika gospodarczego
  a) Robotnik gospodarczy – Antonina Wójcik
Powrót