Rok 2021
Załączone pliki:

Bilans 2021r.
(bilans_jednostki_budzetowej_21.pdf - 580.24 KB) Data publikacji: 2022-05-05 09:49:06 Redaktor: Przemysław Rasała
Rachunek zysków i strat 2021r.
(rachunek_zyskow_i_strat_21.pdf - 464.529 KB) Data publikacji: 2022-05-05 09:49:27 Redaktor: Przemysław Rasała
Zestawienie zmian w funduszu 2021r.
(zestawienie_zmian_21.pdf - 336.285 KB) Data publikacji: 2022-05-05 09:49:52 Redaktor: Przemysław Rasała
Informacja dodatkowa 2021r.
(informacja_dodatkowa_21.pdf - 2214.209 KB) Data publikacji: 2022-05-05 09:50:19 Redaktor: Przemysław Rasała

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 74 63