Zakończenie procedury naboru na stanowisko Inspektora weterynaryjnego

2017-09-11 16:56:34 Aktualności

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora weterynaryjnego do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt została wybrana lek. wet. Agnieszka Kozłowska.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIŃCZOWIE Katarzyna Czech informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora weterynaryjnego do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt została wybrana lek. wet. Agnieszka Kozłowska.

Uzasadnienia dokonanego wyboru:
Do naboru wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymagania formalne.
Pani Agnieszka Kozłowska wykazała się znajomością zadań na stanowisku Inspektora weterynaryjnego do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierzą, posiada doświadczenie zawodowe i spełnia wszystkie wymogi Formalne.Zobacz również: