Nabór na Stanowisko Pracy Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

2018-09-05 16:50:30 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie
Ogłasza Nabór na Stanowisko Pracy
 
I
nspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

etat - 1, liczba stanowisk -1

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów

Miejsce wykonywania pracy: Pińczów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

Doświadczenie zawodowe/staż pracy: mile widziane doświadczenie zawodowe

Pozostałe wymagania niezbędne:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów: 31.10.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

ul. Łąkowa 28

28-400 Pińczów

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357 74 63.

Zobacz również: