Ogłoszenie o naborze

2014-02-07 12:08:22 Ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie poszukuje kandydata na stanowisko Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt.


Zwalczanie Chorób Zakaźnych
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów
Miejsce wykonywania pracy: Pińczów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne

Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata  doświadczenia zawodowego

Pozostałe wymagania niezbędne:


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 


Termin składania dokumentów: 31.03.2014 r.
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Łąkowa 28
28-400 Pińczów

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357 74 63

Zobacz również: