Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2022r.

2021-11-17 15:31:02 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 306 z poźń. zm.) na terenie powiatu pińczowskiego.

Szczegóły w plikach poniżej:

Ogłoszenie WULW (ogloszenie_17112021.pdf)

Załącznik nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości (zgloszenie_17112021.docx)

Załącznik nr 2 Oświadczenie Zleceniobiorcy (zgloszenie_19112021.docx)

 

Zobacz również: