Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2023r.

2022-11-21 16:09:07 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie informuje, iż na terenie powiatu pińczowskiego planowane są wyznaczenia na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez PLW Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności pomocniczych.

Szczegóły w plikach poniżej:

Ogłoszenie z dnia 21.11.2022r. (wyznaczenia_2023.pdf)

Załącznik nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości (Zalacznik1.docx)

Załącznik nr 2 Oświadczenie ZUS 2023r. (Zalacznik_2.docx)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku konfliktów interesów (Zalacznik_3.doc)

Załącznik nr 4 Wniosek o wyznaczenie do czynności pomocniczych (Zalacznik_4.docx)

Załącznik nr 5 Dane do wyznaczenia (Zalacznik_5.docx)

 

 

Zobacz również: