Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2024r.

2023-11-14 15:32:52 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie informuje, iż na terenie powiatu pińczowskiego planowane są wyznaczenia na czas określony od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez PLW Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności pomocniczych. więcej»

Informacja

2023-10-26 14:34:03 Aktualności

W związku z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego na sobotę 11 listopada 2023 r. więcej»

Ogłoszenie o zbędnym/zużytym składniku majątku PIW w Pińczowie

2023-09-12 13:48:30 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów, stosownie do rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w spawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r. poz 998 ze zm.) informuje o posiadaniu zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego. więcej»

Rozporządzenie Nr 1/2023

2023-08-10 14:51:06 Aktualności

Rozporządzenie Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie z dnia 10 sierpnia 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu pińczowskiego. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

2023-08-07 14:10:56 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór do Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

2023-07-22 09:46:08 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt. więcej»

Polska wieś to przyszłość

2023-04-24 13:30:50 Aktualności

Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi więcej»

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

2023-02-21 10:13:23 Aktualności

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. więcej»

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2023r.

2022-11-21 16:09:07 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie informuje, iż na terenie powiatu pińczowskiego planowane są wyznaczenia na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez PLW Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności pomocniczych. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent

2022-11-02 13:58:11 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór n stanowisko: Referent do spraw finansowo-księgowych. więcej»