Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2024r.

2023-11-14 15:32:52 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie informuje, iż na terenie powiatu pińczowskiego planowane są wyznaczenia na czas określony od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez PLW Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności pomocniczych. więcej»

Ogłoszenie o zbędnym/zużytym składniku majątku PIW w Pińczowie

2023-09-12 13:48:30 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów, stosownie do rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w spawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r. poz 998 ze zm.) informuje o posiadaniu zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

2023-08-07 14:10:56 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór do Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

2023-07-22 09:46:08 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt. więcej»

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2023r.

2022-11-21 16:09:07 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie informuje, iż na terenie powiatu pińczowskiego planowane są wyznaczenia na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji lub lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez PLW Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności pomocniczych. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent

2022-11-02 13:58:11 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór n stanowisko: Referent do spraw finansowo-księgowych. więcej»

Ogłoszenie w sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie

2022-09-21 13:09:41 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie zgodnie z § 7 ust.1 w związku z § ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. 2019, poz, 2004) informuje, iż zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, składniki majątku ruchomego. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

2022-05-13 14:07:49 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko Kontroler Weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

2022-04-13 10:05:13 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt. więcej»

Ogłoszenie w sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie

2022-04-08 11:38:43 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie zgodnie z § 7 ust.1 w związku z § ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. 2019, poz, 2004) informuje, iż zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, składniki majątku ruchomego. więcej»