Rozstrzygnięcie naboru

2022-02-08 16:11:57 Ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. Łąkowa 28, informuje, że nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny zakończył się wyborem Tadeusza Barabana. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

2022-02-08 16:01:02 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt. więcej»

Rozstrzygnięcie naboru

2022-01-11 10:47:10 Ogłoszenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. Łąkowa 28, informuje, że nabór na stanowisko specjalista zakończył się zatrudnieniem kandydata Pana Michała Zielińskiego. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista do spraw finansowo-księgowych

2021-12-22 16:00:04 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista do spraw finansowo-księgowych.
więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

2021-12-03 15:58:38 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownik gospodarczy. więcej»

Ogłoszenie w sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie

2021-11-23 14:48:28 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie zgodnie z § 7 ust.1 w związku z § ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. 2019, poz, 2004) informuje, iż zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, składniki majątku ruchomego. więcej»

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2022r.

2021-11-17 15:31:02 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 306 z poźń. zm.) na terenie powiatu pińczowskiego. więcej»

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu pińczowskiego na 2021 r.

2021-09-14 13:32:38 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia. więcej»

Rozstrzygnięcie naboru

2021-09-10 13:05:39 Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt. więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt

2021-09-06 09:35:25 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt. więcej»