Zakończenie procedury naboru na stanowisko weterynarza

2015-01-15 11:47:36 Ogłoszenia

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PIŃCZOWIE informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora weterynaryjnego do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt został wybrany lek. wet. Tadeusz Bielawski zam. w Dosłońce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do naboru wpłynęły trzy oferty, które spełniały wymogi formalne.

Pan Tadeusz Bielawski wykazał się doskonałą znajomością zadań na stanowisku Inspektora weterynaryjnego do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt, posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i spełnia wszystkie wymogi formalne.


 Załączniki:

wyniki_naboru_weterynarz_2014.pdf - 50.791 kB Zakończenie procedury naboru na stanowisko weterynarza (wyniki_naboru_weterynarz_2014.pdf)

Zobacz również: