Ogłoszenie w sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie

2022-04-08 11:38:43 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie zgodnie z § 7 ust.1 w związku z § ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. 2019, poz, 2004) informuje, iż zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, składniki majątku ruchomego.

Szczegóły w pliku poniżej:

Ogłoszenie w sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego w PIW w Pińczowie na dzień. 08.04.2022r. (ogloszenie_08042022.pdf)

Zobacz również: