Ogłoszenie o zbędnym/zużytym składniku majątku PIW w Pińczowie

2023-09-12 13:48:30 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów, stosownie do rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w spawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r. poz 998 ze zm.) informuje o posiadaniu zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego.

Szczegóły w pliku poniżej:

Ogłoszenie o zbędnym/zużytym składniku majątku PIW w Pińczowie (ogloszenie_12092023.pdf)

Zobacz również: