Ogłoszenie o zbędnym/zużytym składniku majątku PIW w Pińczowie

2024-01-29 14:41:59 Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów, stosownie do Obwieszczenia Prezes Rady Ministrów z dnia 2 października 2023r. w spawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 2303) oraz Zarządzenia nr 16/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie z dnia 26 października 2022r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania mieniem ruchomym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pińczowie, informuje o posiadaniu zbędnego składnika majątku ruchomego.

Szczegóły w pliku poniżej:

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku PIW w Pińczowie (ogloszenie_29012024.pdf)

Zobacz również: